SUMSONITE

Het in Maassluis gevestigde civieltechnisch advies- en ingenieursbureau Gebiedsmanagers adviseert en helpt haar klanten met het ontwerp en realiseren van een klimaatbestendige, duurzame buitenruimte. Bij de projectbeheersing van gebiedsontwikkelingen werkt het bureau met het webbased grondexploitatiemodel Sumsonite. De bouw- en woonrijpmaakbegrotingen worden in Sumsonite opgesteld en bewaakt. Alle uitgangspunten en documentatie zijn in Sumsonite vastgelegd […]

Gemeente Sluis kiest opnieuw voor Sumsonite. De gemeente heeft haar abonnement op het grondexploitatiepakket Sumsonite weer met een jaar verlengd. De gemeente is een praktisch gebruiker van het pakket. Sluis voert geen actief grondbeleid en er zijn een beperkt aantal lopende projecten voor bedrijventerreinen en de ontwikkeling van woningbouw. Met Sumsonite worden de periodieke rapportages […]