Nepromlogo

NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) gaat met de nieuwe Leergang Projectontwikkeling in de cloud met onze grondexploitatietool Sumsonite.

Reden voor NEPROM om voor Sumsonite te kiezen is het gemak waarmee de cursisten in de cloud  samen kunnen werken aan hun projecten en de docenten de vorderingen en tussenresultaten kunnen inzien. Daarnaast is de uniformiteit van de doorrekeningen en het eindresultaat ook een belangrijk pluspunt. Zie hieronder het mooie persbericht zoals dit ook door NEPROM is gepubliceerd.

  

Sumsonite in NEPROM Leergang Projectontwikkeling.

 

Sumsonite is een online rekenmodel voor grondexploitaties en investeringsbeslissingen in gebiedsontwikkeling. Sumsonite is ontwikkeld door Sumcity.

De NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) start in oktober 2015 met de 109e Leergang Projectontwikkeling (LPO 109) en gaat Sumsonite hierbij inzetten.

 

Sumsonite en Sumcity

Sumsonite is ontwikkeld als een online tool voor grondexploitaties en daaraan gerelateerde vastgoed berekeningen, zoals bij gebiedsontwikkeling, projectontwikkeling en vastgoed beheer. Het principe van Sumsonite is gebaseerd op samenwerking, kennisdeling en online toegang tot data. Alle data worden op één plek in de cloud bewaard en beheerd. Hierdoor is het niet langer meer nodig om data en rekenexercities als halfproduct in spreadsheets tussen de gebruikers over en weer te verzenden. Iedere gebruiker die toegang wordt verleend tot een project in Sumsonite kan bij alle data in de cloud van het project waartoe hij toestemming heeft. Daarnaast kunnen groepsleden onderling bij alle data in het betreffende project en bij elkaar kijken en samenwerken. Voor de NEPROM Leergang Projectontwikkeling is het voor docenten handig om bij alle groepen, waartoe zij toegang hebben, mee te kijken.

De NEPROM en Sumsonite

De NEPROM start in oktober 2015 met de 109e Leergang Projectontwikkeling. In een viertal blokken van 3 dagen intern, krijgen de deelnemers inzicht en inhoudelijke kennis van de wereld van de projectontwikkeling. Dit gebeurt door gerenommeerde docenten uit de praktijk. Door de brede herkomst van de deelnemers zit er ook een aspect van “leren van elkaar” in, zowel qua inhoudelijke kennis als qua begrip voor de positie van de diverse deelnemers en hun organisatie. De deelnemers komen vanuit bouw- en projectontwikkelingbedrijven, woningbouwcorporaties, gemeenten en andere private en (semi)publieke organisaties. In elke leergang wordt door de cursisten aan een casus uit de praktijk  gewerkt, die aan het eind van de leergang moet worden gepresenteerd. Onderdeel daarbij is de financiële verantwoording en het investeringsvoorstel. Bij deze casus en de eindpresentaties zal Sumsonite worden ingezet.

NEPROM Leergang Projectontwikkeling 109

De komende ronde van de NEPROM Leergang Projectontwikkeling start op 15 oktober 2015. Kijk voor meer informatie op www.neprom.nl/lpo.