De pilot van een half jaar werken met Sumsonite is met succes afgerond! De Neprom zal ook verder in 2016 en 2017 deze specifieke online rekentool inzetten bij de volgende Leergangen Project Ontwikkeling.

In de Leergang Project Ontwikkeling van NEPROM hebben de deelnemers aan een casus uit de praktijk gewerkt. Aan het eind van de leergang moet onder andere de haalbaarheid en een investeringsvoorstel van deze casus worden gepresenteerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van de online tool Sumsonite.

Sumsonite en Sumcity

Sumsonite is ontwikkeld als een online tool voor grondexploitaties van grondbedrijven van gemeenten, corporaties of projectontwikkelaars. Het principe van Sumsonite is gebaseerd op samenwerking, kennisdeling en online toegang tot data. Alle data worden op één plek in de cloud bewaard en beheerd. Hierdoor is het niet langer meer nodig om data en rekenexercities als halfproduct in spreadsheets tussen de gebruikers over en weer te verzenden. Iedere gebruiker die toegang wordt verleend tot een project in Sumsonite kan bij alle data in de cloud van het project waartoe hij toestemming heeft. Daarnaast kunnen groepsleden onderling bij alle data in het betreffende project en bij elkaar kijken en samenwerken. Voor de NEPROM Leergang Projectontwikkeling is het voor docenten handig om bij alle groepen, waartoe zij toegang hebben, mee te kijken.

Vervolg in 2016 en 2017

De feedback die tijdens en na afloop van de cursus is ontvangen, zal worden gebruikt om de tool verder te optimaliseren en beter op de cursusinhoud af te stemmen. Hiermee zullen de cursisten nog beter begrip krijgen van het grondexploitatie-instrument, de koppeling daarvan met de vastgoedexploitatie en effect van tijd en inflatie op het exploitatieresultaat.

Kijk voor meer informatie over de Leergang Projectontwikkeling van NEPROM op www.neprom.nl/lpo.