Het in Maassluis gevestigde civieltechnisch advies- en ingenieursbureau Gebiedsmanagers adviseert en helpt haar klanten met het ontwerp en realiseren van een klimaatbestendige, duurzame buitenruimte. Bij de projectbeheersing van gebiedsontwikkelingen werkt het bureau met het webbased grondexploitatiemodel Sumsonite. De bouw- en woonrijpmaakbegrotingen worden in Sumsonite opgesteld en bewaakt. Alle uitgangspunten en documentatie zijn in Sumsonite vastgelegd en 24/7 te raadplegen. De stedenbouwkundige upload zelf ontwerptekeningen, controleert de plangrenzen en ruimtegebruik. De planeconoom vult het project aan met de residuele grondwaardeberekeningen en stelt de cashflowprognoses op. Door middel van dashboards worden de voortgang, eindwaarde en netto contante waarde, periodiek zowel offline als online, gerapporteerd aan de opdrachtgever. Gebiedsmanagers heeft sinds haar oprichting in 2013 al 2 keer de FD Gazellen nominatie ontvangen! Het bureau heeft een ruime ervaring opgebouwd in procesmatige begeleiding, het ontwerp en de voorbereiding van stedelijk_herinrichtingen en gebiedsontwikkelingen. Sumsonite is een webbased grondexploitatiemodel. Het is zeer geschikt voor online_samenwerken in grondexploitaties. Zie www.sumsonite.nl

Lifestyle home concepts made in Barcelona.
Family finance working from home.