Gemeente Sluis kiest opnieuw voor Sumsonite. De gemeente heeft haar abonnement op het grondexploitatiepakket Sumsonite weer met een jaar verlengd. De gemeente is een praktisch gebruiker van het pakket. Sluis voert geen actief grondbeleid en er zijn een beperkt aantal lopende projecten voor bedrijventerreinen en de ontwikkeling van woningbouw. Met Sumsonite worden de periodieke rapportages opgesteld en bijgehouden en wordt een totaal projectoverzicht gegenereerd waarin de financiële resultaten van de gemeentelijke projecten afzonderlijk gepresenteerd worden. De gemeente Sluis maakt sinds januari 2019 met enthousiasme gebruik van Sumsonite. Men zocht een nieuw grondexploitatiepakket nadat het oude pakket waarmee de gemeente al jaren heeft gewerkt niet meer ondersteund werd. Sumsonite is een webbased grondexploitatiemodel. Het is zeer geschikt voor online_samenwerken bij het opstellen en beheren van betrouwbare en transparante grondexploitaties van projecten. Sumsonite onderscheidt zich van overige grondexploitatiesoftware doordat het snel, gebruikersvriendelijk en transparant is. Met de rapportagetool zijn alle mogelijke consolidaties van projecten mogelijk en zijn de visualisatiemogelijkheden van de onderliggende data oneindig.